Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-05-15

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer

133-170

Anslaget publicerades

2023-05-17

Anslaget avpubliceras

2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 22.4 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: