Anslagsbevis kommunstyrelsens individärenden 2023-05-15

Protokoll från kommunstyrlesens individärendens sammanträde 2023-05-15 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer

92-97

Anslaget publicerades

2023-05-17

Anslaget avpubliceras

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: