Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskottet 2023-03-27

Protokoll från utvecklingsutskottets sammanträde 2023-03-27 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-03-27

Paragrafer

23-35

Anslaget publicerades

2023-03-27

Anslaget avpubliceras

2023-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: