Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-03-13 omedelbar justering

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-13, §§ 81-83 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer

81-83

Anslaget publicerades

2023-03-13

Anslaget avpubliceras

2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: