Anslagsbevis vård- och omsorgsutkottet individ 2023-01-25

Protokoll från vård- och omsorgsutskottets sammanträde individ 2023-01-25 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-01-25

Paragrafer

1-11

Anslaget publicerades

2023-01-25

Anslaget avpubliceras

2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: