Anslagsbevis kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott 2023-01-24

Protokoll från kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskotts sammanträde den 24 januari 2023 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-01-24

Paragrafer

1-16

Anslaget publicerades

2023-01-25

Anslaget avpubliceras

2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: