Anslagsbevis kommunstyrelsens personalutskott 2023-01-24

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 2023-01-24 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-01-24

Paragrafer

1-11

Anslaget publicerades

2023-01-24

Anslaget avpubliceras

2023-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: