Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2023-01-23

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde 2023-01-23 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-01-23

Paragrafer

1-10

Anslaget publicerades

2023-01-23

Anslaget avpubliceras

2023-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: