Anslagsbevis kommunstyrelsen 2022-11-16

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer

245-274

Anslaget publicerades

2022-11-17

Anslaget avpubliceras

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 16.8 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: