Anslagsbevis utbildnings- och kulturutskottet 2022-11-08

Protokoll från utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 8 november 2022 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-11-08

Paragrafer

83-90

Anslaget publicerades

2022-11-10

Anslaget avpubliceras

2022-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: