Anslagsbevis kommunstyrelsens ekonomiberedning 2022-09-20

Protokoll från kommunstyrelsens ekonomiberednings sammanträde 2022-09-20 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-09-20

Paragrafer

20-25

Anslaget publicerades

2022-09-21

Anslaget avpubliceras

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: