Anslagsbevis kommunstyrelsen 2022-09-014

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

180-221

Anslaget publicerades

2022-09-15

Anslaget avpubliceras

2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 24.3 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: