Anslagsbevis kommunstyrelsens ekonomiberedning 2022-05-10

Protokoll från ekonominämndens sammanträde 2022-05-10 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-05-10

Paragrafer

15-19

Anslaget publicerades

2022-05-10

Anslaget avpubliceras

2022-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: