Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2022-05-04

Protokoll från utvecklingsutskottests sammanträde 2022-05-04 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer

55-72

Anslaget publicerades

2022-05-04

Anslaget avpubliceras

2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: