Anslagsbevis kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott 2022-05-03

Protokoll från utbildnings- och kulturutskottets sammanträde 2022-05-03 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer

31-47

Anslaget publicerades

2022-05-03

Anslaget avpubliceras

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: