Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2021-11-24

Protokoll från utvecklingsutskottets sammanträde 2021-11-24 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer

164-183

Anslaget publicerades

2021-11-25

Anslaget avpubliceras

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: