Anslagsbevis kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2021-11-22

Protokoll från vård- och omsorgsutskottets sammanträde 2021-11-22 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-11-22

Paragrafer

90-97

Anslaget publicerades

2021-11-22

Anslaget avpubliceras

2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: