Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-11-17

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

311-343

Anslaget publicerades

2021-11-19

Anslaget avpubliceras

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 19.6 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: