Anslagsbevis kommunstyrelsens personalsutskott

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 2021-11-02 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-11-02

Paragrafer

33-39

Anslaget publicerades

2021-11-08

Anslaget avpubliceras

2021-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: