Anslagsbevis kommunstyrelsens ekonomiberedning 2021-10-05

Protokoll från ekonomiberedningens sammanträde 2021-10-05 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-10-05

Paragrafer

17-21

Anslaget publicerades

2021-10-06

Anslaget avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: