Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2021-09-29

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

127-141

Anslaget publicerades

2021-09-29

Anslaget avpubliceras

2021-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: