Anslagsbevis kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott 2021-09-28

Protokoll från utbildnings- och kulturutskottets sammanträde 2021-09-28 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-09-28

Paragrafer

73-95

Anslaget publicerades

2021-09-28

Anslaget avpubliceras

2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: