Anslagsbevis Kommunstyralens vård- och omsorgsutskott med individärenden 2021-09-27

Protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts med individärenden sammanträde 2021-09-27 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

194-209

Anslaget publicerades

2021-09-28

Anslaget avpubliceras

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: