Anslagsbevis Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott individärenden 2021-07-14

Protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott individärendens sammanträde 2021-07-14 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-07-14

Paragrafer

173-175

Anslaget publicerades

2021-07-14

Anslaget avpubliceras

2021-08-05

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: