Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-06-09

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer

178-203

Anslaget publicerades

2021-06-10

Anslaget avpubliceras

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 13.5 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: