Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2021-06-09

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde 2021-06-09 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer

82-94

Anslaget publicerades

2021-06-09

Anslaget avpubliceras

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: