Anslagsbevis kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott med individärenden 2021-06-07

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde med individärenden 2021-06-07 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-06-07

Paragrafer

119-142

Anslaget publicerades

2021-06-07

Anslaget avpubliceras

2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: