Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2021-03-31

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskotts sammanträde 2021-03-31 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-03-31

Paragrafer

30-55

Anslaget publicerades

2021-03-31

Anslaget avpubliceras

2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: