Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-02-10

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-02-10

Paragrafer

18-42

Anslaget publicerades

2021-02-12

Anslaget avpubliceras

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

ProtokollPDF

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: