Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens ekonomiberedning 2020-10-13

Protokoll från kommunstyrelsens ekonomiberednings sammanträde 2020-10-13 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-10-13

Paragrafer

24-28

Anslaget publicerades

2020-10-14

Anslaget avpubliceras

2020-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-14