Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2020-09-16

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskottets sammanträde 2020-09-16 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-09-16

Paragrafer

102-109

Anslaget publicerades

2020-09-16

Anslaget avpubliceras

2020-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-16