Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2020-09-14

Protokoll från Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts sammanträde 2020-09-14 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-09-14

Paragrafer

97-103

Anslaget publicerades

2020-09-15

Anslaget avpubliceras

2020-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-15