Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott individärenden 2020-07-22

Protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott individärenden sammanträde 2020-07-22 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-07-22

Paragrafer

179-181

Anslaget publicerades

2020-07-22

Anslaget avpubliceras

2020-08-13

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-22