Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis vård- och omsorgsutskotten 2020-06-29

Protokoll från vård- och omsorgsutskottets sammanträde 2020-06-29 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-06-29

Paragrafer

143-178

Anslaget publicerades

2020-06-29

Anslaget avpubliceras

2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-29