Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis Kommunstyrelsens extra vård- och omsorgsutskott 2020-03-18

Protokoll från kommunstyrelsens extra vård- och omsorgsutskott sammanträde 2020-03-18 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragrafer

81 - 83

Anslaget publicerades

2020-03-18

Anslaget avpubliceras

2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-18