Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2020-02-17

Protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott sammanträde 2020-02-17 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-02-17

Paragrafer

34 - 56

Anslaget publicerades

2020-02-20

Anslaget avpubliceras

2020-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24