Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsen 2020-02-05

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-02-05

Paragrafer

32-49

Anslaget publicerades

2020-02-07

Anslaget avpubliceras

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07