Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis Kommunstyrelsens extra vård- och omsorgsutskott 2020-01-30

Protokoll från kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskotts sammanträde 2020-01-13 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-01-30

Paragrafer

31 - 33

Anslaget publicerades

2020-01-31

Anslaget avpubliceras

2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10