Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens extra vård- och omsorgsutskott 2019-12-30

Protokoll från kommunstyrelsens extra vård- och omsorgsutskott sammanträde 2019-12-30 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2019-12-30

Paragrafer

352 - 355

Anslaget publicerades

2019-12-30

Anslaget avpubliceras

2020-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-30