Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2019-11-06

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde 2019-11-06 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

 2019-11-06

Paragrafer

155-170

Anslaget publicerades

2019-11-07

Anslaget avpubliceras

2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-07