Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-05

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 2019-11-05 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2019-11-05

Paragrafer

37-46

Anslaget publicerades

2019-11-05

Anslaget avpubliceras

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-05