Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens vård-och omsorgsutskott 2019-09-09

Protokoll från kommunstyrelsens vård-och omsorgsutskotts sammanträde 2019-09-09 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2019-09-09

Paragrafer

257-273

Anslaget publicerades

2019-09-12

Anslaget avpubliceras

2019-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-12