Anslagsbevis kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17

Protokoll från kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-11-17

Paragrafer

31-34

Anslaget publicerades

2022-11-18

Anslaget avpubliceras

2022-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: