Anslagsbevis kommunfullmäktige 2022-06-20

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

73-79

Anslaget publicerades

2022-06-21

Anslaget avpubliceras

2022-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 3.4 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: