Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-09-27

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

71-87

Anslaget publicerades

2021-09-30

Anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 11.4 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: