Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-05-31

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

49-64

Anslaget publicerades

2021-06-02

Anslaget avpubliceras

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: