Officiell anslagstavla

Välkommen till Töreboda kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis. Klicka på rubriken för aktuellt anslagsbevis för mer information.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

Aktuella kungörelser

  • Kommunfullmäktige sammanträder den 18 december 2023
    Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Det finns möjlighet att följa sammanträdet via den direktsända webbsändningen här på toreboda.se. Det går även bra att titta på sändingen i efterhand