Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Officiell anslagstavla

Välkommen till Töreboda kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis. Klicka på rubriken för aktuellt anslagsbevis för mer information.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

Aktuella kungörelser

  • Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-12-17
    Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, Töreboda måndagen den 17 december 2018 kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-04

Relaterad information

Kontakt

Mariana Frankén
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-180 20
E-post: Mariana Frankén

Länkar

Överklaga beslut

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns