Officiell anslagstavla

Välkommen till Töreboda kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis. Klicka på rubriken för aktuellt anslagsbevis för mer information.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

Aktuella kungörelser

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Biträdande verksamhetschef ledning & utveckling
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Kommunstyrelsen
Utvecklingsutskottet
Kristina Roslund Berg
Arbetsledare för kommunkansliet
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsutskottet
Eleonor Hultmark
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-181 46
E-post: Eleonor Hultmark

Utbildning- och kulturutskottet
Carola Karlsson
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 05
E-post: Carola Karlsson


Länkar

Överklaga beslut