Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Töreboda kommun kan påverka utvecklingen i kommunen genom att lämna medborgarförslag. Använd gärna den särskilt framtagna blankett som finns under Självservice - länkar till e-tjänster och blanketter.

Medborgarförslag lämnas till kommunledningskontoret.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.

Alla medborgarförslag ska godkännas av kommunfullmäktige innan de överlämnas till beredning. Beslut ska fattas inom ett år. Du har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet.